PGS 15

Om gevaarlijke stoffen op de juiste wijze op te slaan bestaan er nationale opslag richtlijnen.

De Adviesraad Gevaarlijke Stoffen stelt de Publicatie reeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) op. In deze richtlijnen zijn de regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd.

Als belangrijkste richtlijn voor de opslag van gevaarlijke stoffen wordt verwezen voor Nederland naar de PGS 15.

PGS 15 geeft o.a. aan: "REACH verplicht het binnen de inrichting aanwezig zijn van VIB’s o.a niet voor afvalstoffen en voor de volgende mengsels in afgewerkte vorm die voor de eindgebruiker zijn bestemd: geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, cosmetische producten, in levensmiddel of veevoeder. Dit is precies omschreven in artikel 2 lid 6 REACH. Veiligheidsinformatiebladen (ook wel genoemd 'material safety data sheets', MSDS) mogen ook digitaal in de inrichting beschikbaar zijn."